• Minimum length of 8 characters.
    Passordet må ha en minimum styrke på Medium
    Styrke indikator